TRỌN ĐẠO HIẾU MÙA VU LAN

TRỌN ĐẠO HIẾU MÙA VU LAN
Từ cổ chí kim, bất luận thời đại hưng thịnh hay suy vong, chiến tranh hay hoà bình, giàu có hay nghèo khổ thì chữ HIẾU luôn là tôn chỉ để con người ta sống trọn đạo. Cổ nhân có câu “Bách thiện hiếu vi tiên” nghĩa là “Trăm nết thiện thì chữ Hiếu đứng đầu”. Hiếu là cái gốc của đức, giáo hóa đức hạnh đều do Hiếu sinh ra.
Đạo phật coi Rằm tháng bảy là lễ Vu Lan báo hiếu, tích này từ câu chuyện của Mục Kiền Liên, người đã tu luyện pháp và làm tất cả những gì có thể để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp Ngạ Quỷ. Lễ Vu Lan còn được hiểu rằng đây là cơ hội để cho con cháu ở trần gian tưởng nhớ đến cha mẹ, ông bà và gia tiên… những người đã khuất.
Con người ai cũng trải qua đủ bốn giai đoạn: Sinh, Lão, Bệnh, Tử; khi còn nhỏ, chữ Hiếu thể hiện bằng sự nghe lời cha mẹ, chăm chỉ dùi mài kinh sử; khi đã trưởng thành cũng vừa lúc cha mẹ dần chuyển sang giai đoạn Lão và Bệnh, chữ Hiếu lúc đó là phụng dưỡng cha mẹ, là chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau. Còn đạo Hiếu trong chữ Tử thì như thế nào? Chúng ta phải chấp nhận một điều rằng, dù yêu thương cha mẹ tới đâu rồi cũng sẽ tới lúc họ phải rời xa ta và đi về cõi vĩnh hằng. Phật Giáo quan niệm :”Chết là điều bình thường, là sự khởi đầu cho một chặng đường mới và mỗi người hãy nên chuẩn bị chu toàn nhất”. Vì thế trọn đạo hiếu giai đoạn này chính là chuẩn bị chu toàn nhất có thể cho việc an nghỉ cuối cùng của cha mẹ.

07795.66668