BIỆT THỰ

ĐẤT NỀN – NHÀ PHỐ

Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình
Xã Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình

CHUNG CƯ

Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình
Xã Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình